basisonderwijsoverzicht

Financiële Krediet informatie


Controle met Cito-toetsen

Kinderen in groep 4 doen tweemaal per jaar de Cito-toets van het LVS. Ten eerste in januari en betreft de Cito M4. De tweede toets vindt plaats in mei of juni en betreft de E4-toets. Wat is nu handig om als ouder van een kind in groep 4 te weten over deze toets. In dit artikel vertellen we u alles over de Cito-toetsen van groep 4. Daardoor bent u helemaal geïnformeerd.

http://basisonderwijs.start-anders.nl/

Juf Femke

Overzicht van websites over onderwijs

Onderwijs in Nederland

Onderwijs in beeld

Brengt onderwijs samen

Onderwijspagina

Educatie Startpagina

Basisschool Startpagina

Startpagina Onderwijs

Onderwerpen Onderwijs

Verzamelpagina Onderwijs

Verzamelpagina Educatie

Startpagina Educatief

Educatieve Startpagina

Voorbereiden op de toetsen

Normaal gesproken is het zo dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei/ juni afgenomen worden. De inhoud komt dan ook dagelijks terug. Je mag dus aannemen dat kinderen vanzelf worden voorbereid op de Cito’s. Helaas wil dat niet alles zeggen, want Cito’s verschillen nu eenmaal van de reguliere methodetoetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de wijze van bevraging is anders dan op de normale toetsen. Om die reden is het dat veel ouders besluiten om de Cito-toetsen thuis voor te bereiden. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat in groep 4 echt belangrijk is. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om kinderen zeer goed voor te bereiden op zowel de M4- als de E4-toets.

Onderwijs en info

Info over onderwijs

Info over basisscholen

Het onderwijs

Alles over onderwijs

Alles over educatie

De beste websites over onderwijs

Handige websites over school

Kinderen en onderwijs startpagina

Deze startpagina

Startpagina over educatie

Educatie Start

Start met Onderwijs

Onderwijsprikbord

Lenen met Spoed

Iedere dag is een Betaaldag!


Conclusie

Als je kind in groep 4 zit worden twee belangrijke toetsen bij kinderen afgenomen: de Cito-toets M4 (januari) en E4 (mei). De toetsen gaan in op alle vakgebieden en zijn erg belangrijk omdat ze de ontwikkeling van kinderen in kaart brengen. Leraren gebruiken deze resultaten om kinderen verder te helpen. Vanwege het grote belang van de Cito-scores beslissen veel ouders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op deze toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione helpen hierbij. In de oefenboeken komen alle onderwerpen uit groep 4 voorbij en worden leerlingen stevig klaargestoomd voor de toetsen van groep 4 op de basisschool.

De handige onderwijswebsites

Handig lijstje met websites

Startpagina over het onderwijs

Startpagina voor Basisonderwijs

Info over de basisschool

Lijst basisscholen

Informatie van de basisschool

Citotoetsen Startpagina

Alles wat op school speelt

Handige schoolsites

Lees meer

Presentatie erover

Cito groep 4 (pres)

Overzicht

Tekeningen

Welke toetsen worden er afgenomen?

Om te starten zijn dit de Cito-toetsen die in groep 4 in januari en mei/ juni worden afgenomen: begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen. De kinderen worden getoetst over alle onderwerpen die aan bod is gekomen. Onder andere: vermenigvuldigen en delen tot en met honderd, de tafels en grote sommen. Op het gebied van spelling gaat het om de goede schrijfwijze. Woordenschat wordt getest middels woorden die alle kinderen in groep 4 moeten weten. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten begrijpen. Elk van deze onderdelen komen door het leerjaar heen aan de beurt en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.

Handig lijstje met websites

Interessant


Belang van de toetsen

Om welke reden neemt de basisschool deze Cito’s bij kinderen af? Waarom willen ze alles weten van de scores van kinderen? De school doet er alles aan om de leeropbrengsten van kinderen vast te leggen. Door de Cito twee keer af te nemen is die lijn goed te volgen. De docenten kunnen zien of de klas en leerlingen genoeg vooruit gaan. Zo niet, dan kan er een plan worden geschreven om de leerling verder te helpen. Tot slot zijn de Cito-scores van belang voor de uitstroom na de basisschool richting het voortgezet onderwijs. Cito-scores tellen dan zwaar mee.

Onderwerpen Onderwijs

Verzamelpagina Onderwijs

Verzamelpagina Educatie

Startpagina Educatief

Educatieve Startpagina

Onderwijs en info

Info over onderwijs

Info over basisscholen

Het onderwijs

Cito-toets thuis oefenen

Uitgeverij Educazione heeft drie boeken ontworpen voor groep 4. In deel één worden leerlingen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl de E4-toets met deel 2 wordt voorbereid. Cito-toets Groep 4 oefenen deel 3 is het meest complete oefenboek en betreft een bundeling van deel 1 en 2. De meer dan 330 oefeningen per deel bieden de oefenboeken van Educazione meer dan genoeg materiaal om de Cito van groep 4 voor te bereiden met uw kind. Op het gebied van rekenen en taal komt alles ruim aan bod. De oefenboeken van Educazione worden door veel ouders ingezet om hun kinderen te helpen voorbereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken zijn digitaal en fysiek te verkrijgen. Bekijk voor aanvullende informatie de volgende pagina: Educazione’s oefenboeken.

Overzicht websites over onderwijs

Websites overzicht onderwijs

Basisscholen Start

Startpunt voor websites over school

Startpunt voor het onderwijs

Onderwijs in kaart

Basisonderwijs onder de loep

Info basisonderwijs

Info onderwijs

Onderwijs informatie

Onderwijs start met informatie

Informatie voor ouders

Info voor ouders

Datum laatste wijziging: 01-01-1970

Aanmaakdatum: 21-12-2020

Rubrieken: 9

Links: 67

Link toevoegen